Site logo
Opis

Biblioteka Muzealna ma charakter naukowy. Gromadzony księgozbiór – liczący ponad 55 tysięcy woluminów – odpowiada profilowi wielodziedzinowego Muzeum. Biblioteka posiada bogate zbiory z zakresu muzealnictwa (opracowania teoretyczne, stany badań z Polski i świata, katalogi wystaw, katalogi zbiorów, przewodniki po muzeach w Polsce i na świecie), szeroko pojętej sztuki (malarstwo, grafika, plakat, rzeźba, fotografia, plastyka nieprofesjonalna, historia sztuki, estetyka, teatr), a także materiały z dziedziny archeologii, etnografii, historii, techniki i przemysłu, szeroko rozumianej konserwacji. Ze względu na lokalizację – również górnictwa, architektury, industrializacji, rewitalizacji. W zbiorach Biblioteki znajdują się wydawnictwa dokumentujące działalność edytorską Muzeum Śląskiego w Katowicach, jak również bogate zbiory silesiaców (publikacje związane z kulturą i historią regionu śląsko-dąbrowskiego) oraz kolekcja wydawnictw zwartych i ciągłych z lat 1800–1950, zgromadzona w Dziale Zbiorów Dawnych.

Lokalizacja
Obserwuj nas
Region
Kategorie
Dane kontaktowe:
  • dyrekcja@muzeumslaskie.pl
  • 32 213 08 00
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję