Site logo
Opis

łówna świątynia Monasteru Jabłeczyńskiego została wzniesiona w latach 1838-1840 w stylu klasycystycznym na planie krzyża greckiego. Ten często spotykany w świątyniach prawosławnych kształt kryje w sobie teologiczną przesłankę: krzyż wyraża, że poprzez ukrzyżowanie Chrystusa Kościół pozyskał życie i moc, i przypomina, że świątynia jest miejscem obecności Chrystusa, miejscem zbawienia, oddziaływania łaski.

Kategorie
Dane kontaktowe:
  • klasztjabl@interia.pl
  • 833783111
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję