Site logo
Opis

Muzeum Tatrzańskie w 2020 r. zakończyło pracę nad projektem pn. „ Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji pogranicza polsko-słowackiego” realizowanym w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projektem objęte zostało Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba, filia Muzeum Tatrzańskiego. Celem działań jest przybliżenie bogactwa tego ważnego zabytku kultury materialnej Podhala jak i stylu zakopiańskiego. Wykonane materiały sensoryczne mają na celu rozwinięcie i wzmocnienie komunikacji z odbiorcami,  zwłaszcza z tymi ze szczególnymi potrzebami.

Lokalizacja
Kategorie
Dane kontaktowe:
  • biuro@muzeumtatrzanskie.pl
  • 18 265 39 19
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję