Site logo
Opis

Biblioteka powstała wraz z utworzonym w 1816 r. Królewskim Uniwersytetem Warszawskim. Początkowo była organizacyjnie związana z uczelnią, od marca 1818 r. została usamodzielniona i zyskała charakter biblioteki publicznej. Jej pierwszym dyrektorem został wybitny leksykograf Samuel Bogumił Linde, a podbibliotekarzem (czyli zastępcą dyrektora) był Joachim Lelewel.
Bibliotekę umieszczono w Pałacu Kazimierzowskim, w siedzibie uczelni. Zbiory biblioteczne miały przede wszystkim charakter humanistyczny. Bieżącą produkcję wydawniczą z terenu Królestwa Polskiego zapewniał Bibliotece egzemplarz obowiązkowy, do którego uzyskała prawo w 1819 r.
Najcenniejsze obiekty zgromadzone były w Gabinecie Rycin, w skład którego weszły m.in. kolekcje króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i Stanisława Kostki Potockiego.

Obserwuj nas
Region
Kategorie
Dane kontaktowe:
  • informacja.buw@uw.edu.pl
  • 22 55 25 830
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję