Site logo
Opis

Początki muzeum mającego sprawować pieczę nad dziełami sztuki sakralnej Krakowa i okolic wiążą się ściśle z dziejami obecnego Muzeum Katedralnego na Wawelu. W 1906 r. kard. Jan Puzyna powołał Muzeum Diecezjalne, jednocześnie wyznaczając na jego siedzibę dwa budynki na wzgórzu wawelskim. Budynki te wymagały remontu, niemniej już wkrótce udało się do nich przenieść zabytki zarówno z katedry wawelskiej, jak i z całej diecezji krakowskiej. Brak wyraźnego podziału między tymi dwoma grupami obiektów utrzymywał się aż do II wojny światowej.

Lokalizacja
Obserwuj nas
Region
Kategorie
Dane kontaktowe:
  • muzeumkra@diecezja.krakow.pl
  • 12 421 89 63
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję