Site logo
Opis

wchodzi w skład Muzeum Podlaskiego. Placówka posiada bogate zbiory archiwaliów i ikonografii, ilustrujących przeszłość Białegostoku i Podlasia, a także szereg zabytków kultury mieszczańskiej, szczególnie z zakresu rzemiosła użytkowego. Istnieje tu również Gabinet Numizmatyczny z kolekcją 20 000 monet, medali i papierów wartościowych. Muzeum jest w posiadaniu jedynej w kraju kolekcji pamiątek związanych z osadnictwem tatarskim na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim.Pod określeniem „realia” kryje się najszerszy pod względem zakresu tematycznego dział zbiorów Muzeum Historycznego. Znajdziemy w nim zarówno przedmioty codziennego użytku – meble, naczynia, tkaniny, jak i dzieła sztuki – obrazy i rzeźby. Dział posiada 8000 zabytków, wśród których najstarszymi są elementy uzbrojenia z XVI w.

Obserwuj nas
Kategorie
Dane kontaktowe:
  • muzeum@muzeum.bialystok.pl
  • 85 748 21 19
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję