Site logo
Opis

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach zgodnie z zapisamu ustawy o muzeach i swoim statutem gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia dobra kultury w zakresie: historii, archeologii, etnografii, sztuki, techniki i przyrody, prowadzi badania naukowe i działalność oświatową…

Lokalizacja
Region
Kategorie
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję