Site logo
Opis

W roku 1966 muzeum zaczęło przekształcać się w placówkę specjalistyczną o profilu historyczno-wojskowym. Ustalono nazwę Muzeum Oręża Polskiego (nazwa jest powszechnie używana, ale formalnie jeszcze me zatwierdzona) i sprecyzowano zadania muzeum oraz przystąpiono do zbierania materiałów dotyczących tysiącletnich zmagań narodu polskiego o trwałe powiązanie Pomorza Zachodniego z Polską, a zwłaszcza walk o Pomorze w roku 1945. Na wniosek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa muzeum otrzymało do swojej dyspozycji, z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne, XIV-XV-wieczną wieżę kolegiaty kołobrzeskiej, odbudowaną ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie. W wieży tej znajdują się na górnych kondygnacjach trzy sale wystawowe o łącznej powierzchni 750 m2.

Lokalizacja
Kategorie
Dane kontaktowe:
  • mopk@op.pl
  • 943525253
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję