Site logo
Opis

Muzeum działa nieprzerwanie od 1966 r. Odgrywa ważną rolę w promowaniu historii bitwy pod Cedynią oraz zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o regionie i ochroną lokalnego dziedzictwa kulturowego. Przez wiele lat działalność instytucji koncentrowała się na badaniach i prospekcji archeologicznej Ziemi Cedyńskiej.

Założone w trakcie obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, muzeum w Ce¬dyni, nie było pierwszą placówką muzealną w tym mieście. Salę muzealną założył i prowadził, najprawdopodobniej w początku XX w., długoletni cedyński urzędnik magistratu i zbieracz pamiątek – Oswald Sparr.

Lokalizacja
Region
Kategorie
Dane kontaktowe:
  • muzeum@cedynia.pl
  • 914 693 041
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję