Site logo
Opis

Muzeum Regionalne w Opocznie składa się z pięciu działów:

Dział Historyczny

Dział historyczny jest w większości reprezentowany przez militaria, elementy wyposażenia i uzbrojenia żołnierskiego z okresu I i II wojny światowej. Nie brak również eksponatów z epok wcześniejszych. W dziale tym znajdują się również liczne dokumenty i fotografie związane z wielowiekowymi dziejami Opoczna.

 

Dział Etnograficzny

Dział etnograficzny jest najliczniejszy i najbardziej zwarty pod względem regionalnym. Najwięcej pozycji inwentarzowych przypada w nim na strój i sztukę ludową. Do najcenniejszych i ciekawych eksponatów należy zaliczyć chociażby strój kobiecy z przełomu XIX i XX w., wycinanki, pisanki, rekwizyty obrzędowe oraz zabytkowe naczynia z wygasłego już ośrodka garncarskiego w Dąbrowie nad Czarną. Na uwagę zasługują również unikatowe, wianne skrzynie malowane, które niegdyś wchodziły w skład wyposażenia izby chłopskiej. W części obejmującej rzemiosło i rękodzieło, znajdują się przedmioty reprezentujące kowalstwo, garncarstwo, bednarstwo, wikliniarstwo i plecionkarstwo.

Dział Sztuki

Dział sztuki jest w większości reprezentowany przez malarstwo. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja kilkuset obrazów i szkiców Marii Wąsowicz-Sopoćko z Warszawy, wykonanych w latach 1950-1960. Przedstawiają one głównie typy ludowe różnych części Polski, w tym wiele z regionu opoczyńskiego. Wśród tej cennej kolekcji malarskiej znalazły się również akwarele i szkice przedstawiające powojenne obiekty Warszawy, sceny z wybrzeża morskiego oraz portrety wybitnych Polek. Wszystkie te pozycje Maria Wąsowicz-Sopoćko przekazała Muzeum w darze. Pozostałe obrazy tematycznie związane z Opoczyńskiem są pokłosiem wielu plenerów malarskich organizowanych w latach 1966-1978.

Dział sztuki to także interesująca kolekcja rzeźby ceramicznej oraz zbiór artystycznych przedmiotów codziennego użytku. W sumie jest to blisko pół tysiąca eksponatów.

Dział Numizmatyczny

Dział numizmatyczny, liczący półtora tysiąca pozycji, zawiera monety i banknoty zarówno polskie, jak i państw środkowej i wschodniej Europy. Do najstarszych monet polskich znajdujących się w naszych zbiorach należą siedemnastowieczne szóstaki koronne Jana Kazimierza. Większość monet i banknotów polskich pochodzi z drugiej połowy XVIII w., czyli z czasów Stanisława Augusta. Cenną pozycję stanowią najstarsze banknoty polskie pochodzące z czasów powstania kościuszkowskiego.

Na szczególną uwagę zasługują także bony dominialne wprowadzone przez Stanisława Małachowskiego w dobrach Białaczów, które uznawane są za pierwsze w Polsce środki płatnicze dawane chłopom za ich pracę na „pańskim”.

Dział Archeologiczny

Muzeum Regionalne w Opocznie mieści również dział archeologiczny, w którym znajdują się głównie przedmioty z epoki brązu, reprezentujące kulturę łużycką. Są to między innymi nagolenniki, fragmenty naramienników, naszyjniki, guzy czy proste narzędzia (dłuta, sierpy). Zabytki archeologiczne pochodzą w większości ze znalezisk przypadkowych na terenie powiatu opoczyńskiego.

Biblioteka Naukowa

Biblioteka zajmuje się kompletowaniem, kolekcjonowaniem, przechowywaniem i odnawianiem materiałów związanych z historią i kulturą kraju a w szczególności regionu opoczyńskiego.

Najcenniejszą i najstarszą książką w zbiorach biblioteki Muzeum Regionalnego są „Kazania i Homilyie na niedziele doroczne, także święta uroczystsze, dla większey chwały Boga, Krola Krolow, nayjasnieyszey na zawsze Krolowy Polskiy Bogarodzicy Panny”, które pochodzącą z 1681 roku.

Księgozbiór biblioteki podzielony jest na kilka działów. Są to działy: regionalny, etnograficzny, historii II wojny światowej, historii Polski, historii powszechnej, encyklopedii i słowników, roczników, wydawnictw seryjnych, albumów i starodruków.

Bardzo ważną częścią zbiorów bibliotecznych są czasopisma. Tylko biblioteka Muzeum Regionalnego dysponuje w swych zasobach czasopismami, które ukazywały się w Opocznie przed drugą wojną światową – m.in. „To o owo”, „Ziemia Opoczyńska”, „Prawda”, „Nasza Praca”. Pozostałe czasopisma z tego okresu to: dwutygodnik „Gazeta Opoczyńska” z 1921 roku, dwumiesięcznik „Brzask” z 1923 roku, „Wiadomości Opoczyńskie” z 1925 roku, miesięczniki „Biuletyn Strzelecki” i „Opoczyńskie kraje” ukazujące się od 1936 roku oraz opoczyńskie jednodniówki, wydawane przy różnych okazjach, jak „Dzień Spółdzielczy”, „Prima Aprilis” czy „Tęczowy Dzień”. Biblioteka gromadzi również wszystkie czasopisma ukazujące się w Opocznie po 1989 roku.

 

Lokalizacja
Region
Zamknięte
Godziny otwarcia dzisiaj: 10:00 - 16:00 Przełącz harmonogram tygodniowy
 • Poniedziałek

  08:00 - 15:30

 • Wtorek

  08:00 - 15:30

 • Środa

  08:00 - 15:30

 • Czwartek

  08:00 - 15:30

 • Piątek

  08:00 - 15:30

 • Sobota

  10:00 - 16:00

 • Niedziela

  Zamknięte

 • 2024-05-18 09:06 czasu lokalnego

Dane kontaktowe:
 • info@muzeumopoczno.pl
 • +48 44 755 23 19
Skontaktuj się z miejscem

 • Brak komentarzy.
 • Dodać recenzję