Site logo
Opis

Projekt „Miasteczko Prowincjonalne Europy środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – I etap” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (oś priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki) oraz z budżetu Województwa Lubelskiego.

Lokalizacja
Region
Kategorie
Skontaktuj się z miejscem

  • Brak komentarzy.
  • Dodać recenzję